Our research group

1. Post Doc

Name
Email
Location
Dr. Lan Rongfeng
rongfengl@hkbu.edu.hk
Shenzhen / Hong Kong
Dr. Liu Zhenyu Bob
Hong Kong

2. Graduate Student

Name
Email
Location

Li Hongguang

(with Prof. Rick W. K. Wong)

11467460@hkbu.edu.hk
Hong Kong

Chan Chi Fai

(with Prof. Rick W. K. Wong)

12466891@hkbu.edu.hk
Hong Kong
Zhou Yan
lilizhoujiangjun@163.com
Hong Kong

Pan Jie

(with Prof. Rick W. K. Wong)

panjieshirley@126.com
Hong Kong
Lambidis, Eliza
elizalambidi@hotmail.com
Hong Kong / Haiman
Jiang Lijun
jianglijuncctv@163.com
Hong Kong

 

3. Research Assistant

Name
Email
Location
Ji Lin
pkliangzhenhao@163.com
Shenzhen / Hong Kong
Chan Wai Lun
kulice2592@yahoo.com.hk
Hong Kong
Wei Xiaoman
Shenzhen / Changshu
Zhuang Jichang
zhuangjichang2010@hotmail.com
Changshu
Zhang Jingsong
18326738977@163.com
Changshu

4. Student Helper

Name
Email
Location
Xie Chen
12050911@life.hkbu.edu.hk
Hong Kong